Natur, Stilleben mm

Rubriken "mm" antyder att allt möjligt annat får plats under denna fana, och det är alldeles rätt. Uttrycket "med mera" kanske låter lite negativt, men så skall du inte uppfatta det.

För min del är en bilds värde något som å ena sidan avgörs av hur motivet tilltalar betraktaren, och å andra sidan avhängigt av min omsorg om motivet.

Ibland sammanfaller dessa två, men inte alltid. Jag har inte alltid samma "smak" som de som gillar mina bilder. Och det är väl en viktig del av själva tjusningen med att fotografera: vad gillar betraktaren? Och gillar betraktaren bilden av samma skäl som jag?

Här kommer några smakprov  av mina "allt möjligt annat-motiv".